GSG Akademia Rozwoju odpowiedzialna jest za organizację i nadzór przebiegu praktyk zawodowych we wszystkich Spółkach Grupy Stoczni Gdańsk.

 

Współpraca ze szkołami

Pracodawca przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej

W roku 2017 Stocznia Gdańsk S.A. i GSG Towers Sp. z o.o otrzymały nagrodę „Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej”. Nagroda przyznana została za zaangażowanie w kształcenie młodych gdańskich zawodowców. Wręczenie nagród odbyło się 9 marca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku.

 

 

Statuetkę z rąk Prezydenta Miasta Gdańska - Pawła Adamowicza odebrała Pani Patrycja Odya-Wiśniewska - Wiceprezes Zarządu GSG Akademia Rozwoju.

GSG Akademia Rozwoju

Statuetki dla 14 laureatów konkursu „Pracodawca przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku

Od 2015 roku GSG Akademia Rozwoju, GSG Towers i Stocznia Gdańsk sprawują patronat nad uczniami Branżowej Szkoły I stopnia nr 2, kształcącymi się w zawodzie monter kadłubów okrętowych.

Coroczny konkurs dla uczniów klasy III „Najlepszy przecinacz tlenowy i sczepiacz łukowy”.

Praktyki zawodowe odbywają się dwa razy w tygodniu.

Uczniowie wykonują zadanie produkcyjne pod nadzorem doświadczonego montera.

SOiO CONRADINUM

Już od wielu lat uczniowie klas w zawodzie technik budowy jednostek pływających Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM  odbywają praktykę zawodową w Stoczni Gdańsk S.A.

 

W roku szkolnym 2017/2018 praktyki odbywa 49 uczniów:

 

- praktyki dwa razy w tygodniu:
  - klasa I Dt:  27 uczniów,
  - klasa II Dt: 18 uczniów,
   
- praktyki miesięczne:
  - klasa III Dt: 4 uczniów.

 

ZSE w Gdańsku

Następna szkoła której uczniowie od wielu lat odbywają praktyki zawodowe w firmach Grupy Stoczni Gdańsk to Zasadnicza Szkoła Energetyczna w Gdańsku - na praktykę kierowana jest młodzież kształcąca się w następujących zawodach:

 

- technik elektryk,

- technik energetyk.

adres:       ul. Na Ostrowiu 15/20

                  80-873 Gdańsk

 

tel.:            (58) 769-21-57,   769-28-59

                  515-054-169, 508-008-073

 

e-mail:      akademia@gsgakademia.pl

Copyright © papec 2017. All rights reserved

Myślisz o pracy w branży stoczniowej, offshore,

wielkogabarytowych konstrukcji stalowych czy produkcji wież wiatrowych?

 

Nasze doświadczenie to Twój zawodowy sukces!

Przyjdź do nas, uszyjemy dla Ciebie szkolenie na miarę - autorskie programy nauczania,

ułatwiające znalezienie pracy.

GSG Akademia Rozwoju Sp. z o.o.