Urząd pracy

Na wszystkie szkolenia  z oferty GSG Akademii Rozwoju istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę zamieszkania.

 

Poszczególne Urzędy Pracy dysponują różnymi środkami i zasadami dofinansowania szkoleń – poniżej zestawienie możliwości otrzymania dofinansowania przez osobę bezrobotną w Gdańskim Urzędzie Pracy.

 

Szkolenia mogą być organizowane w formie grupowej lub indywidualnej:

Szkolenia grupowe - inicjowane są w oparciu o roczny plan szkoleń sporządzany na podstawie analizy potrzeb rynku pracy, zawierający tematykę szkolenia, terminy realizacji, wymagania wobec uczestników oraz zasady rekrutacji. Plan szkoleń udostępniony jest w siedzibie Gdańskiego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej.
Osoba uprawniona może sama zgłosić chęć udziału w szkoleniu (zgłoszenie na szkolenie grupowe) lub otrzymać propozycję udziału w szkoleniu od pracownika urzędu pracy.

Szkolenia indywidualne - starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Dofinansowanie obejmuje następujące elementy:

- koszt szkolenia,

- koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium,

- koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,

- koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,

- koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie GUP:

 

https://www.gup.gdansk.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/szkolenia_podnoszenie_kwalifikacji.html

 

oraz na stronach poszczególnych Powiatowych Urzędów Pracy.

 

 

Od początku istnienia GSG Akademia Rozwoju współpracowała z wieloma Urzędami Pracy m.in. z Tczewa, Malborka, Nowego Dworu Gdańskiego, Kartuz czy Iławy. Stałym już partnerem jest Gdański Urząd Pracy, z którym współpracowaliśmy przy realizacji szeregu szkoleń zarówno grupowych jak i indywidualnych.

 

Szczególnym projektem zrealizowanym we współpracy z GUP był program, w którym wsparciem objęte zostały Panie zainteresowane przekwalifikowaniem i podjęciem pracy w zawodzie spawacza. W kursie „Operator urządzeń spawalniczych na linii produkcyjnej wież elektrowni wiatrowych” wzięło udział 7 Pań, z którym ponad połowa nadal pracuje jako operator słupowysięgnika spawalniczego, udowadniając że stocznia nie jest miejscem pracy zarezerwowanym jedynie dla mężczyzn.  

Uczestniczki szkolenia: „Operator urządzeń spawalniczych na linii produkcyjnej wież elektrowni wiatrowych”.

ZAPISZ SIĘ

 

ZAPYTAJ O

SZCZEGÓŁY

adres:       ul. Na Ostrowiu 15/20

                  80-873 Gdańsk

 

tel.:            (58) 769-21-57,   769-28-59

                  515-054-169, 508-008-073

 

e-mail:      akademia@gsgakademia.pl

Copyright © papec 2017. All rights reserved

Myślisz o pracy w branży stoczniowej, offshore,

wielkogabarytowych konstrukcji stalowych czy produkcji wież wiatrowych?

 

Nasze doświadczenie to Twój zawodowy sukces!

Przyjdź do nas, uszyjemy dla Ciebie szkolenie na miarę - autorskie programy nauczania,

ułatwiające znalezienie pracy.

GSG Akademia Rozwoju Sp. z o.o.

GSG Akademia Rozwoju