„ZOSTAŃ STOCZNIOWCEM!”.

 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu POWER

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 1 667 245,34 zł

Dofinansowanie: 1 583 883,06 zł w tym 1 405 154,37 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Cele i planowane efekty projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie do 30.06.2019r. szans na zatrudnienie 100 osób (10 kobiet/90 mężczyzn) w wieku do 29.roku życia, zamieszkujących na  terenie woj. pomorskiego, pozostających bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz niezarejestrowanych w urzędach pracy.

 

W wyniku udziału w projekcie 100 młodych osób nabędzie umiejętności i uprawnienia spawalnicze bądź monterskie oraz doświadczenie w pracy w przemyśle stoczniowym dzięki udziale w stażach. Ponadto co najmniej 60% uczestników szkolenia otrzyma propozycję pracy w spółkach z branży stoczniowej.

Warunki uczestnictwa - kto może zgłosić się do projektu:

Osoby nieaktywne zawodowo (niepracujące, nieuczące się w trybie stacjonarnym, niezarejestrowane jako osoby bezrobotne).

Wiek: 18 - 29 lat.

Zamieszkanie w województwie pomorskim.

Termin realizacji całego Projektu: I 2018 – VI 2019

Etapy wsparcia - na co możesz liczyć w ramach udziału w projekcie:

Doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne

Szkolenie zawodowe

Staż zawodowy

Wsparcie finansowe dla uczestników Projektu:

Szkolenie - dodatek szkoleniowy: ok. 1000zł netto/m-c

Staż - dodatek stażowy: ok. 1000zł netto/m-c

 

 

Bloki szkoleniowe do wyboru:

Monter Kadłubów Okrętowych: 60 dni (8 h/dzień) – 3 grupy x 10 os = 30 os

Cięcie tlenowe,

Kurs spawania procesem 136 + certyfikat DNV-GL,

Kurs spawania procesem 111 + certyfikat DNV-GL,

Kurs operatora suwnicy kat. IIS + uprawnienia UDT,

Kurs Montera Kadłubów Okrętowych.

Spawacz-Operator: 42 dni (8 h/dzień) – 3 grupy x 10 os = 30 os

Cięcie tlenowe,

Kurs spawania procesem 136 + certyfikat DNV-GL,

Kurs operatora słupowysięgnika + certyfikat DNV-GL,

Kurs poddźwignicowego /hakowego/ - sygnalisty.

Spawacz Kadłubowy: 50 dni (8 h/dzień) – 4 grupy x 10 os = 40 os.

Cięcie tlenowe,

Kurs spawania procesem 136 + certyfikat DNV-GL,

Kurs spawania procesem 111 + certyfikat DNV-GL,

Kurs poddźwignicowego /hakowego/ - sygnalisty.

 

Po zakończeniu szkolenia 3. miesięczny staż w firmie z branży konstrukcyjno – stoczniowej.

 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie znajdziecie Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Regulamin zawiera opis projektu, w tym:
• cele i tło projektu,
• działania informacyjno-promocyjne,
• warunki uczestnictwa w projekcie,
• proces i zasady rekrutacji,
• etapy realizacji projektu,
• zasady i warunki udzielanego wsparcia.

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 

Rekrutacja w trybie ciągłym w okresie od I do II 2019r.
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub wysłanie formularza
zgłoszeniowego na adres mailowy akademia@gsgakademia.pl

 

 

Kontakt z Biurem Projektu:

 

+48 58 769 28 59

+48 508 008 073

akademia@gsgakademia.pl

www.facebook.com/GSGAkademiaRozwoju

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

1

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Pobierz

 

2

Formularz zgłoszeniowy PDF

Pobierz

 

3

Formularz zgłoszeniowy DOC

Pobierz

  4 Bieżący harmonogram wsparcia Pobierz

 

 

Data aktualizacji strony: 18.02.2019 – dodanie informacji o zakończeniu rekrutacji.

 

 

 

Zostań stoczniowcem - projekt unijny

GSG Akademia Rozwoju

ZAPISZ SIĘ

 

ZAPYTAJ O

SZCZEGÓŁY

adres:       ul. Na Ostrowiu 15/20

                  80-873 Gdańsk

 

tel.:            (58) 769-21-57,   769-28-59

                  515-054-169, 508-008-073

 

e-mail:      akademia@gsgakademia.pl

Copyright © papec 2017. All rights reserved

Myślisz o pracy w branży stoczniowej, offshore,

wielkogabarytowych konstrukcji stalowych czy produkcji wież wiatrowych?

 

Nasze doświadczenie to Twój zawodowy sukces!

Przyjdź do nas, uszyjemy dla Ciebie szkolenie na miarę - autorskie programy nauczania,

ułatwiające znalezienie pracy.

GSG Akademia Rozwoju Sp. z o.o.